Certifikáty a protokoly

 

 

 

 

 

1.12.2017 - Certifikát "Zelená firma"

 

20.11.2017 - Certifikát absolvování tréningu HACCP

6.11.2017 - Protokoly o zkouškách Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kde se potvrzuje, že při kontrolních stěrech v provozovně a na výrobních nástrojích a taktéž v kontrolních vzorcích výrobků nebyly nalezeny nadlimitní hodnoty Listerie monocylogens

 

               

 

12.9.2017 - Potvrzení Státního úřadu inspekce práce, že nebyla nikdy nebyla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce